MEDYCYNA PRACY    Poznań, ul. Katowicka 81 A/B (os. Polanka)
Rejestracja telefoniczna:    735 469 112

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA

MEDYCYNA PRACY - INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Badania profilaktyczne wykonujemy tylko pacjentom z ważnym skierowaniem wystawionym przez pracodawcę.

Proszę o przygotowanie Dowodu Osobistego lub innego dokumentu z nr PESEL.

W celu sprawnego przeprowadzenia badania oraz skróceniu czasu oczekiwania, proszę umówić się telefonicznie na wizytę u lekarza specjalisty (tel. 735 469 112).

Do badań sanitarno epidemiologicznych niezbędna jest książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych z wynikiem badania na nosicielstwo (badania kału) - dotyczy stanowisk pracy w kontakcie z żywnością oraz pracy z dziećmi do 7 roku życia.

Jeżeli pacjent posiada własne wyniki laboratoryjne lub orzeczenia innych lekarzy specjalistów np. psychotesty, proszony jest o zabranie ich ze sobą (do wglądu).

Przed wizytą pracownik powinien być 4 godziny na czczo.